Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն – Կարապետյան Դավիթ

Դպրոց, դասարան –3.3

Երկարօրյա ծառայություն – այո

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –ծնողներս են բերում դպրոց

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –մարմնակրթություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  կարատե

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *